komunikacni-dovednosti-2
Čer, 07 2020

Rétorika a komunikace pro děti a studenty

Špičková komunikace – Váš budoucí úspěch

Chceš mezi nejlepší v jakémkoliv oboru? Budoucnost patří špičkově komunikujícím lidem.

Rétorika a komunikační dovednosti pro děti a studenty

Schopnost kriticky myslet. Rychle se učit a pochopit důležité. Argumentovat a přesvědčit. Ptát se na ty správné otázky a nalézt rychle řešení. Analyzovat problémy. Vyprávět a zachytit zájem. Využít svůj mozek naplno ke svému cíli: lepší známka ve škole, kvalitnější vztahy mezi kamarády i v rodině, úspěch u maturity nebo přijímacím pohovoru, přesvědčivá kariérní výhoda…

Dříve se komunikace a rétorika považovaly za součást tréninku tzv. měkkých dovedností a pro nás nepochopitelně v ČR netvoří jeden z hlavních vyučovacích předmětů na základních a středních školách. Přitom, když připravujeme žáky a studenty v cizích jazycích a češtině, vidíme, že kdyby byli silní komunikátoři, dokázali by přesně formulovat, správně se ptát, inspirovat se a snadno najít i své silné stránky y kariérní předpoklady. O lepších výsledcích ve všech předmětech ani nemluvě.

Dnes už komunikaci přední manažeři světových firem, ani světoví politici, ale třeba i lékaři, učitelé a vůběec všichni, kteří pracují s lidmi, za “měkkou dovednost” nepovažují. Stala se naopak zcela nezbytnou…

Warren Buffet, jeden z nejvýznamnějších investorů a filantropů dneška, říká: “Snadný způsob, jak svou hodnotu zvýšit více než o polovinu – a to nejméně – je zapracovat na svých komunikačních dovednostech – jak psaných, tak mluvených.”

A my to Vaše děti dokážeme naučit. 

Více podrobností zde: klik

Mám zájem o kurz komunikačních a rétorických dovedností pro své dítě: klik