Enjoy English není jen jazykovka – je to životní styl

Proč vlastně stojí za úvahu stát se našimi klienty? Od našeho počátku jsme měli jasnou vizi – jazykovému vzdělávání dodat tvar, pocit a zážitek. Proto jsme již od roku 2006, kdy myšlenka Enjoy English vznikla a otevřeli jsme první učebnu, spustili také doplňkové programy jazykového vzdělávání. Mezi nejúspěšnější uskutečněné realizace bychom rádi uvedli tyto, pochopitelně všechny v cizích jazycích (kromě zážitkových cest):

 • literární a filmový klub
 • semináře soft skills (komunikační a prezentační techniky pro práci i mimo ni)
 • výtvarné workshopy
 • taneční workshopy
 • příměstské dětské tábory
 • vycházky a výlety s rodilými mluvčími
 • Mother and Toddler groups (otevřené skupinky pro maminky s nejmenšími batolaty a malými dětmi vedené rodilou mluvčí)
 • videolekce vaření a pečení s rodilou mluvčí
 • zážitkové cestování (jsme rovněž specializovaná cestovní agentura) – od roku 2010 jsme uskutečnili více než 35 zájezdů do Anglie, Skotska, Walesu, Irska, Severního Irska a Izraele
 • vzdělávací cestování – jsme partnerská škola JŠ ACET v irském Corku, kde jsme uskutečnili výukový a poznávací program pro studenty SPŠ v Otrokovicích, výukový program pro učitele a profesní stínování pro ředitele a zástupkyni ředitele školy
 • konsekutivní tlumočení pro klienty ze sfér politiky (například Kancelář hejtmana Zlínského kraje), diplomacie (například Velvyslanectví státu Izrael) a průmyslu (například Nestlé Česko, a. s.) v České republice, na Blízkém východě i v Asii
 • charitní program „Klub s angličtinou pro seniory” (bez nároku na honorář jsme z vlastní motivace vytvořili a zrealizovali tento srdečný projekt pro nejstarší spoluobčany, klienty otrokovického centra Senior). Posunul nás profesně, lidsky, a nakonec vzbudil i námi nijak neiniciovaný výrazný zájem regionálních médií

 

Jsme jazyková škola se sídlem v Otrokovicích a ve Zlíně, jazykové kurzy však poskytujeme i v Holešově a v dalších svých činnostech (cestování, tlumočnické služby) působíme po celé ČR. Online výuku nabízíme po celé ČR i SR.

Od prvního kontaktu je u nás klient v profesionální péči a těší se přátelské a domácí atmosféře našich útulných učeben.

Přihlašování do výuky se věnujeme individuálně. Úvodní konzultace je zdarma a můžete si zvolit její čas a místo. Po stanovení Vaší úrovně a výběru vhodného typu studia Vás pozveme na vzorové hodiny, a až pak se přihlašujete závazně a hradíte kurzovné. Vybrat si můžete skupinovou nebo individuální výuku.

Vstoupit do našich kurzů lze kdykoliv, hradíte jen počet hodin, které si můžete v daném období odchodit. Zvolte si, zda budete docházet k nám do učeben v Otrokovicích a ve Zlíně, do našich kurzů v budově Gymnázia L. Jaroše v Holešově, nebo využijete dojezdu lektora k Vám do firmy/domů.

Vedle standardní výuky u nás najdete kurzy vedené pravohemisférickou metodou i zapojení kreativních metod do výuky dětí a studentů. Učit Vás budou kvalifikovaní čeští lektoři i rodilí mluvčí.

A co víc? Organizujeme letní příměstské tábory pro vaše děti, konverzační výlety a cyklovýlety, filmové večery, zážitkové kurzy, přednášky zajímavých osobností. K dispozici je vám naše anglická knihovna i filmotéka, zabýváme se i tlumočnickou činností.

Kurzy angličtiny u nás můžete studovat na všech úrovních pokročilosti. Skupinové kurzy běží ve dvou pololetích po 18 týdnech (Otrokovice), 17 týdnech (Holešov), respektive ve třech trimestrech po 12 týdnech (Zlín). Pokračovat můžete i v samostatných letních prázdninových kurzech. Individuální kurzy mají typicky délku 10 týdnů, poté můžete pokračovat či si vybrat skupinový kurz.

Zajímá-li Vás více o naší filozofii v motivaci, metodikách, evaluaci a individualizaci přístupů, můžete se dozvědět více v následujících kapitolách: 

 

Školicí metody, techniky, evaluace a interaktivita – JŠ Enjoy English

První krok k úspěchu – špičkový, motivovaný, nezávisle tvořící a variabilní tým

Tým lektorů jazykové školy Enjoy English byl od jejího počátku v r. 2006 (ještě jako sdružení fyzických osob, registrace obchodní značky i navazujícího s. r. o. proběhly později) sestavován s myšlenkou variability přístupů, zkušeností, vzdělání a metodik. Většina z nás prošla kombinací státního a krajského vzdělávání (ZŠ, SŠ a VŠ) a početné řady soukromých jazykových škol, firemní výuky, výuky ve vzdělávacích institucích i soukromých kurzech. Proto můžeme nabízet na třech pobočkách v regionu (Zlín, Otrokovice a Holešov) i v online výuce po celé ČR pestrou nabídku kurzů i lektorských přístupů. Naší hlavní tezí je, že žádný student ani kurz není nikdy na jednotné počáteční úrovni, nesdílí totožné požadavky, a každému nebude vyhovovat shodný lektorský přístup ani osobnost. 

Přestože podobná teze může zavdávat pocitu, že nemáme ustanovenou metodickou základnu, není tomu tak. Individualizace našeho přístupu spočívá v přidělení konkrétního odborníka/lektora konkrétnímu klientovi/kurzu tak, aby jeho praxe, preferované metody práce i osobnost byly v harmonické shodě s požadavky studentů. Ovšem právě na ose jeho/jejích vlastních osvědčených metodách pak vedeme jeho/její další vzdělávání, trénink, podporu a kvalifikační růst. K tomu nám dopomáhá partnerství s předními poskytovateli odborné průpravy (Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan Education, Cambridge P.A.R.K a mnohými dalšími), intenzivní kontakt s firmami v různých oborech oborů kde vyučujeme (referenční seznam desítek z nich můžeme dodat v případě zájmu zadavatele), ale také kontakt se vzdělávacími procesy na primární, sekundární i terciální školské sféře. 

Enjoy English je regionálním lídrem v propojení soukromého a státního školství v jazykové oblasti

V projektech, kterých se účastníme, jsme se postupem času stali partnerem 10 základních škol v regionu (partnerství s 11. ZŠ Zlín Malenovice a dalšími devíti ZŠ v rámci právě probíhajícího projektu “Rodilí mluvčí do škol” ve spolupráci s odborem vzdělávání MÚ v Otrokovicích), dvou středních (Gymnázium L. Jaroše Holešov a SPŠ Otrokovice) a Univerzity T. Bati ve Zlíně. V těchto institucích doplňujeme vzdělávací jazykové portfolio studentů i učitelů (v případě UTB i neakademickým a neučitelským pracovníkům). Každý tento projekt má své výstupy, s odborníky na vedoucích pozicích na denní bázi dolaďujeme metody, přístupy a efektivitu vzdělávání a věříme, že můžeme názorem a přístupem našich nezávislých odborníků a jejich kompetencemi zkvalitnit vzdělávání na těchto školských institucích.

Motivace, kreativita, tvůrčí evaluace – raději v jazyce začít myslet, než se frontálně biflovat

Na základní školy jsme po diskuzi s vedením škol, rodiči i žáky vnesli prvek kritického myšlení v jazyce, rozvoje komunikačních dovedností a rétorických cvičení, samostatné jazykové tvorby a přípravy na vstup do systému SERR (Společného evropského referenčního rámce ve výuce jazyků). Vycházeli jsme z reakcí zadavatelů a našich zkušeností s nedostatky v jazykovém vzdělávání na českých školách a kladli si otázku proč nedosahují naši absolventi v mnoha případech úrovně jiných evropských nebo asijských zemí. Našimi odpověďmi byly mezi hlavními tyto teze: teprve pomalu se měnící základna učitelů a jejich přístupů, velké skupiny, nesprávně nastavené požadavky a odpovídající studijní materiály, přílišný příklon k faktografickému a gramaticky zbytečně přebujelému učení a frontálnímu přístupu. Všechny to prvky jsme v našich doplňkových kurzech rychle odbourali. Dokázali jsme již od prvního ročníku ZŠ uplatnit ve výuce rodilé mluvčí v kombinaci s českými lektory. Zvládli jsme s dětmi v prvním a druhém ročníku ZŠ vymyslet, zdramatizovat a provést vlastní divadelní hru v angličtině. Ukázali jsme na výhodnost vstupu do SERR zavedením přípravných kurzů na dětské mezinárodní certifikáty řady Cambridge, které lze s úspěchem skládat již od 3. do 7. ročníku ZŠ na úrovních Starters, Movers a Flyers, přičemž nejmotivovanější děti v 8. a 9. ročníku již připravujeme na zkoušku PET for Schools (úroveň B1, tedy didaktický státní maturitní test z AJ). Naši absolventi tedy již na střední školu vstupují s úrovní, která je v cizím jazyce považována českým systémem až jako úroveň výstupní. 

Slovo zkouška neznamená jen to, co si pamatujeme ze školních let – je to především prvek motivace a radost z úspěchu

Jsme partnerská regionální škola zkouškového centra Cambridge P.A.R.K. a jednou z efektivních metod, jak změřit vstupní a výstupní úroveň kurzistů, vyzkoušet jejich dovednosti a nastavit cíle ve čtyřech základních jazykových dovednostech (mluvení, poslech, čtení a psaní), jsou právě “umisťovací” testy úrovní SERR (A1 – C2) v obecné i obchodní angličtině, se kterými máme bohaté zkušenosti. Není třeba za cíl zvolit přímo složení testu na konci kurzu, ale jednotlivé testovací aktivity se mohou stát vhodným doplňkem u posluchčů, u kterých se takto domluvíme. Můžeme poskytnout nezávazné složení zkoušky našimi vnitřními testy (které čerpáme od zkouškového centra jako plně srovnatelné s oficiálními). Naši kolegové z mimoanglických jazykových oblastí pak mají podobné zkušenosti s testy odpovídajícími SERR i ve NJ, FJ, ŠJ, IJ nebo RJ. 

Efektivní motivace posluchačů – jak se ze studenta stát kompetentním uživatelem: Učte se s námi, skládejte zkoušky, ale třeba v cizím jazyce i sami prezentujte, zlepšujte se v hudbě nebo třeba vaření. Hlavně ale komunikujte od své první hodiny. Víme, jak na to. 

Jazyková výuka není jen docházka do kurzu. Úspěšný student se má co nejdříve stát tzv. “kompetentním uživatelem jazyka”. Je mylné se domnívat, že tento statut je vyhrazen pouze středně pokročilým nebo pokročilým studentům. Na naší jazykové škole Enjoy English dbáme na okamžité zapojení do praktického užívání jazyka již od úplných začátečníků, a to se nám, jak můžeme doložit stovkami spokojených referencí, ve velké míře daří. K tomu je ovšem třeba posluchače motivovat k častému kontaktu s jazykem. U mnohých škol se spokojí pouze s vyplněním domácích úkolů, u nás dají lektoři frekventantům mnoho tipů jak získávat pravidelnou motivaci a zlepšovat se dle jejich osobností a zájmů: máme mezi studenty knihomoly, kteří čtou od prvních edic a zjednodušeně až po oblíbené originály knih, stejně jako kouzelníka, který se nyní učí nové triky v angličtině za pomoci Facebooku a sdílených skupin, díky našim kurzům se již účastní mezinárodních workshopů. Máme studenty, kteří jsou hudebníci nebo tanečníci a pracují na své jazykové průpravě s tematickými videomateriály na YouTube, chodí k nám velká spousta lidí, jejiž zájmem je třeba cestování – ti sami v jazykových hodinách připravují prezentace o vysněných destinacích. Máme kurzy, kde se frekventanti s rodilou mluvčí učí třeba formou sdílených receptů na vaření a pečení. Tyto odlehčené příklady jsou pravou praxí sloganu “Enjoy English – jazykovka jinak”, jakkoliv byla v našem názvu původně jen angličtina, od roku 2015 již naše portfolio skýtá všechny běžné světové jazyky. 

Korona nás nezastavila, ale otevřela nám zcela nové možnosti – byli jsme totiž již dobře připraveni a špičkově proškoleni: interaktivní výuka, online alternativy, podpora virtuální třídy

Abychom kapitolu o virtuálních nástrojích pojali také podobnou formou, dovolujeme si Vás pozvat ke zhlédnutí tohoto videa: